• gr
  • en
 
www.performance.gr
Performance Technologies
 

Η Performance Technologies ΑΕ είναι Ελληνική εταιρία πληροφορικής που παρέχει τεχνολογικά προηγμένες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας για υλοποίηση σύγχρονων υπολογιστικών διατάξεων και δικτύων, επεξεργασία, αποθήκευση και οργάνωση πληροφορίας, προστασία & ασφάλεια δεδομένων, διαχείριση η/υ συστημάτων και εφαρμογών και άλλα συναφή.

 

Η Εταιρία διαθέτει διαδικασίες ποιότητας, πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2000 και ισχυρό, αναγνωρίσιμο brand κατέχοντας εδραιωμένη ηγετική θέση στον τομέα εξειδίκευσής της, και έχοντας εξασφαλίσει τις κατάλληλες επιχειρηματικές συνεργασίες με διεθνείς οίκους πληροφορικής. Η Εταιρία δραστηριοποιείται σε τομείς πληροφορικής τελευταίας τεχνολογίας που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση ακόμα και σε περίοδο οικονομικής ύφεσης, δεδομένου ότι θεωρούνται απαραίτητοι: virtualization, IT consolidation/ transformation/ re-platforming, cloud services, business continuity & disaster recovery services.

 

Η Εταιρία είναι γνωστή για την ισχυρή της τεχνογνωσία, εξειδίκευση και εμπειρία επιτυχημένων σημαντικών έργων. Η πελατειακή βάση περιλαμβάνει μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις και οργανισμούς από όλους σχεδόν τους κλάδους οικονομίας: τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, τράπεζες, ΜΜΕ & εκδοτικές, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών/κοινής ωφέλειας, βιομηχανίες και εταιρίες διανομής και λιανεμπορίου, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και δημόσιοι οργανισμοί.

 

Επίσης διαθέτει την 100% θυγατρική Petabyte Solutions ΑΕ , Ελληνική εταιρία, εξειδικευμένη και με εξέχουσα θέση στην παροχή υπηρεσιών υλοποίησης και υποστήριξης λύσεων/έργων μετασχηματισμού υποδομής πληροφορικής με χρήση virtualization & cloud computing τεχνολογιών, καθώς και OpenSource/ Linux λογισμικού και σχετικών υπηρεσιών (π.χ. RedHat, Zimbra κλπ).

 

Τα έσοδα πωλήσεων της Εταιρίας και του Ομίλου προέρχονται από παροχή λύσεων και υπηρεσιών για έργα πληροφορικής που βασίζονται στην εικονικοποίηοη (virtualization), αποθήκευση δεδομένων (data storage), διατάξεων και διαδικασιών για κεντρικοποιημένο backup & restore, συστήματα για αδιάλειπτη λειτουργία εφαρμογών, ασφάλεια πληροφορικών συστημάτων, διαχείριση δικτύων, εφαρμογών και για εξασφάλιση SLA στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται: συμβουλευτικές και προγραμματισμού, υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης, υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης καθώς και υπηρεσίες τεχνικής εκπαίδευσης. Τα τελευταία 3 χρόνια η Εταιρία υλοποίησε επένδυση περί το 1 εκ ευρώ για την ανάπτυξη προϊόντων-υπηρεσιών ‘cloud services’ που παρέχονται μέσω ευρυζωνικού internet, από την ειδικευμένη Επιχειρηματική Μονάδα Bronet.

 

Βασικό συστατικό των λύσεων που προωθεί είναι αξιόπιστα και δοκιμασμένα προϊόντα υλικού (hardware) και λογισμικού (software) που προμηθεύεται απευθείας από καταξιωμένους κατασκευαστές όπως IBM, HP, DELL, EMC κλπ, με τους οποίους έχει συνάψει συμβατικές σχέσεις άμεσου (direct) εμπορικού συνεργάτη.

 

Μέσω των συμβάσεων αυτών, για τις οποίες επένδυσε και συνεχίζει να επενδύει σημαντικούς πόρους, της παρέχονται κατά περίπτωση δικαιώματα μεταπώλησης η/και διανομής προστιθέμενης αξίας προϊόντων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΜΕΑ. Επίσης δικαιώματα λειτουργίας επισήμων τεχνικών εκπαιδευτικών κέντρων στις σχετικές τεχνολογικές λύσεις και παροχής σχετικών υπηρεσιών εκπαίδευσης.

 

Η Εταιρία λειτουργεί από 1.1.2010 αυτόνομη Επιχειρηματική Μονάδα (Business Unit) με την εμπορική ονομασία “Performance VAD” για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της «διανομής προστιθέμενης αξίας» («Value Added Distribution»-«VAD») εντός και εκτός Ελλάδος, αλλά και της σχετιζόμενης δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης.

 

Ο συνδυασμός εμπειρίας και τεχνογνωσίας και τα χαμηλά κοστολόγια (λόγω εμπορικών συμφωνιών) καθιστούν την Εταιρία και τον Όμιλο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στους τομείς εξειδίκευσης του, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού. Επίσης, επιτρέπουν επιλογή βέλτιστου συνδυασμού προϊόντων «best of breed” (εν αντιθέσει με μεγάλους πολυεθνικούς οίκους-κατασκευαστές, που περιορίζονται από το δικό τους προϊοντικό portfolio), ούτως ώστε οι λύσεις που σχεδιάζονται να ανταποκρίνονται απόλυτα στις πραγματικές ανάγκες του πελάτη.

 

Τα τελευταία 5 χρόνια η Εταιρία επενδύει στην επέκταση του πελατολογίου και εργασιών της εκτός Ελλάδος. Έχει καταφέρει να παράσχει σε σημαντικούς πελάτες εξωτερικού με διεθνή παρουσία (όπως εταιρείες τηλεπικοινωνιών και τράπεζες) ολοκληρωμένες και σύνθετες λύσεις υποδομών πληροφορικής υψηλής προστιθέμενης αξίας, κυρίως μέσω εμπορικών συνεργατών που ήδη γνωρίζουν και εμπιστεύονται την Εταιρία για την υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της και την τεχνογνωσία της.

 

Πρόσφατα η Εταιρία σχεδίασε και υλοποίησε ένα σύγχρονο, state-of-the-art ΕΜC Signature Solutions Center με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στους πελάτες της να το επισκέπτονται και να βλέπουν τις νέες τεχνολογίες και λύσεις EMC και VMware εν λειτουργία.

 

Από τα μέσα του 2010 που η Symantec ανακοίνωσε το νέο παγκόσμιο πρόγραμμα συνεργατών της βασιζόμενο στα “Solution Specializations” η Εταιρία ξεκίνησε να επενδύει εντατικά στην κατάρτιση κα τεχνική πιστοποίηση των στελεχών της ώστε να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία και πολύχρονη εμπειρία της στον σχεδιασμό και υλοποίηση σχετικών λύσεων, και ήταν η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια που απέκτησε δύο σημαντικά Specializations: το Symantec Data Protection Specialization και το Archiving and eDiscovery Specialization. Οι αναγνωρίσεις αυτές ήρθαν ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης πορείας της Εταιρίας σε σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη έργων Data Protection και Business Continuity στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Συνεχίζοντας να επενδύει στην ισχυροποίηση της στρατηγική της συνεργασίας με την Symantec, το πρώτο εξάμηνο του 2011 η Εταιρία απέκτησε πιστοποίηση στο ύψιστο επίπεδο συνεργασίας με την Symantec: το «Symantec Master Specialization». Είναι η μοναδική Εταιρία στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια που διαθέτει αυτό το επίπεδο συνεργασίας, και από τους ελάχιστους στην Ευρώπη. Η Symantec εμπιστεύεται τους Master Specialist Partners να παραδίδουν, για λογαριασμό της, άριστες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους χρήστες των προϊόντων της. Το Symantec Master Specialization είναι, στην παγκόσμια αγορά πληροφορικής, αναγνωρίσιμο εχέγγυο και συνώνυμο του “Symantec Approved”.

 

Προσφάτως η Εταιρία, επεκτείνοντας την συνεργασία της με τον Διεθνή Οίκο Πληροφορικής Red Hat, σύναψε νέα συμφωνία που την καθιστά επίσημο εκπαιδευτικό κέντρο Red Hat, για παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, π.χ., System Administrator, σε Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (Linux).

 

Performance Technologies is a prominent IT company headquartered in Greece, operating for more than 18 years.

 

Has business partnerships and supply contracts with major international IT manufacturers that include:
IBM, HP, DELL, EMC, SYMANTEC, VMWARE, VEEAM, QUANTUM and others.

 

Provides technical services for implementation and support of advanced IT solutions.

more information can be found at www.performance.gr

 

PERFORMANCE Technologies Group
338 Vouliagmenis Avenue, Ag. Dimitrios, Athens, Greece, 173 42

 

Tel. : +30 210 9947100
Fax : +30 210 9947111

eshop@performance.gr
www.performance.gr